Tiên tri Vanga và những tiên tri về năm 2020

Tiên tri Vanga

Hẳn ai cũng đã biết về nhà tiên tri Vanga – một nhà tiên tri mù nhưng “hiếm khi” mắc sai lầm trong các phỏng đoán (tiên tri) của mình. Chính vì vậy, bà tiên tri sinh ngày 31/01/1911 đã nói gần như là đúng về năm 2020, năm mà dịch bệnh Covid-19 tung hoành […]