Vong nhập phải làm gì? Trừ vong nhập thế nào?

Không biết bạn đã thấy hiện tượng vong nhập (ma nhập) hay chưa? Vậy vong nhập phải làm gì và để trừ vong nhập thì phải làm sao? Chắc chắn rằng đây không phải là vấ nđề mà bạn biết cách làm, cũng như là biết cách giải quyết.

Tuy nhiên, trong bài viết này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các hiểu biết cơ bản và những cách phòng tránh. Từ đây, bạn sẽ biết rằng mình cần phải làm gì vào lúc đó.

vong nhap phai lam gi tru vong nhap 5

GIẢI NGHĨA VONG NHẬP PHẢI LÀM GÌ?

Ma (vong) là gì?

Vạn vật trên thế gian được hình thành bởi năm thể bao gồm:

  • Đất (vật chất – thân xác)
  • Nước (năng lượng – tình cảm)
  • Khí (tâm trí)
  • Lửa (trực giác)
  • Không (phúc lạc)

Mỗi thể đại biểu cho một sự việc khác nhau. Đó là theo triết học phương Tây.

Tại phương Đông, mỗi người đều được làm nên bởi:

  • Hồn
  • Vía
  • Xác

Xác chính là thể vật chất, đó là cơ thể vật lý của các bạn. Vía (có 7 vía) ứng với thể năng lượng, đây là những xúc cảm và sức sống của mỗi chúng ta.

Hồn bao gồm ba thể tâm trí, trực giácphúc lạc. Khi chết đi, hồn sẽ rời bỏ thân xác.

Từ đây, các bạn sẽ thành một hồn thuộc cõi âm, chỉ còn được cấu tạo bởi Vía và Hồn.

Lúc này, tùy thuộc vào “quyết định” của bạn mà bạn sẽ đầu thai, làm ma (vong) vất vưởng. Tất cả đều tùy vào những việc mà bạn làm khi còn sống.

Vong nhập phải làm gì? Trừ vong nhập ra sao?

Vong nhập là gì?

Hiện tượng vong nhập (hay ma nhập) chính là khi hồn của một người nào đó “nhập” vào thân xác của một người khác. Tuy nhiên, người bị nhập phải hợp mạng với linh hồn đã nhập mình.

Lúc này, ngay lập tức thì hồn (chủ động nhập) sẽ “đẩy” hồn và vía của thân xác mà họ nhập ra. Nếu để lâu thì hồn sẽ chiếm giữ thân xác đó. Còn hồn bị đẩy ra (vìa thể xác chưa chết) sẽ từ từ tan biến (nếu không nhập vào xác kịp lúc).

Lúc này thì bạn phải biết cách trừ vong nhập, nếu không thì người bị chiếm thân xác sẽ không thể trở lại bình thường được.

CÁC BIỂU HIỆN CỦA VONG NHẬP LÀ GÌ?

Ngáp

Một biểu hiện của vong nhập chính là việc ngáp liên tục. Lúc này thì là bị vong nhập phải làm gì đây?

Nếu bạn hay nhìn qua các cô đồng / cậu đồng (những người cho “mượn” xác để linh hồn nhập vào để trò chuyện) thì các bạn sẽ thấy họ ngáp liên tục.

Tâm thần không bình thường

Nhiều người sẽ cho rằng người bị vong nhập bị bệnh tâm thần nhưng sự thực không phải vậy. Thông thường một người bị tâm thần phải trải qua một cú sốc lớn thì mới (có khả năng) bị tâm thân.

Tuy nhiên, đang yên đang lành thì không thể nào tâm thần bất định được. Đó chính là lúc mà các bạn phải chú ý và đưa người bệnh đi trừ vong nhập.

Đổi giọng

Nếu người bị nhập là nam mà khi vong nhập vào lại nói giọng nữ thì bạn sẽ thấy sự kinh dị nó như thế nào?

Thể xác khi bị vong nhập thì người đó còn thay đổi cả tính cách (theo vong linh nhập vào).

Tính cách thay đổi / hành xử khác thường

Người bị nhập có thể làm được một số điều mà người bình thường sẽ không thể làm được.

Ví dụ: Họ có thể bốc than, ăn đồ cực nóng,… Dù thân xác bị thương, bị bỏng,… nhưng dường như họ không thấy đau đớn.

Vong nhập phải làm gì? Trừ vong nhập ra sao?

Dễ thấy nhất! Người bị nhập có thêm những thói quen “mới” mà bình thường không có (hoặc các kỹ năng mới). Nếu bạn đọc qua truyện “hồn Trương Ba, da hàng thịt” thì có lẽ các bạn sẽ thấy rõ ràng nhất.

Hay nói đến việc thờ cúng

Tất nhiên rằng nếu là ma thì sẽ “sợ hãi” những người quyền năng như Phật, Chúc,… Vì vậy, những người bị vong nhập sẽ rất sợ hãi khi nhìn thấy những hình ảnh như vậy.

Thậm chí, họ sẽ không chịu đến nhà thờ hoặc chùa chiền vì họ biết rằng bạn đưa họ đến đó để làm gì.

TRỪ VONG NHẬP NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi chắc chắn rằng việc trừ vong nhập không phải là công việc của bạn (và bạn cũng không thể làm được).

Thông thường, chỉ những người có căn tu, có đạo đức, tích đức, ít tạo nghiệp thì mới có thể trừ vong nhập. Nói chính xác ra thì những nhà sư là những người có khả năng trừ vong nhập.

Nếu gần nhà bạn không có chùa để mời sư thầy thì bạn có thể mời các thầy pháp (thầy trừ ma, thầy trừ tà, thầy pháp,…). Đây là những người học pháp thuật để trừ vong nhập.

vong nhap phai lam gi tru vong nhap 4

Tuy nhiên, nếu vong nhập phải làm gì khi mà đó là quỷ dữ hoặc linh hồn ác? Chắc chắn là bạn phải tìm ra những người có cấp độ cao hơn (gọi là đắc đạo hơn) thì mới có thể giải được.

Việc từ vong nhập cũng phải “ma gì, thần đó” thì người bị vong nhập mới có thể trở lại bình thường. Tuy nhiên, nếu để lâu mới trừ thì có thể người bị nhập đã “hồn siêu, phách tán”, tâm thần sẽ không còn bình thường nữa.

KẾT LUẬN

Như vậy thì bạn đã biết sơ bộ về việc vong nhập phải làm gì rồi đó. Hãy báo ngay cho những người có khả năng như sư thầy, thầy pháp, linh mục hoặc mục sư,… bất kì ai có kiến thức về thần học để trừ vong nhập.

Đây là việc quan trọng, các bạn cần phải thực hiện nhanh nếu như không muốn người bị vong nhập không thể trở lại như trước đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *