Khi bạn hỏi nhà cái là gì? Bạn nên đọc bài này!

nha cai la gi

Từ cái thuở mà chúng ta ngồi chơi bài cùng với nhau vào ngày Tết và ăn thua nhau những đồng tiền thì chắc các bạn đã biết về chữ “cái” là gì. Nếu bạn chơi bài cào, cái là người giữ tiền và chung chi cho người thắng và “thu gom” tiền của người […]